default logo

品質檢測-油性產品品質檢測


實驗室品管執行:

產品取樣      →      檢測      →      留樣      →      出廠


● 動力黏度測試用恆溫水槽:

3-1%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4%e5%93%81%e4%bf%9d2-%e5%9c%96%e7%89%87s

3-2%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4%e5%93%81%e4%bf%9d3-%e5%9c%96%e7%89%87s

實驗設備為CANNON動力黏度測試用恆溫水槽,符合ASTM D445標準方法。

 

● 密度(比重)測試儀:

符合ASTM D4052液體密度和相對密度測定法

%e6%af%94%e9%87%8d%e6%b8%ac%e8%a9%a6%e5%84%80

(數字式密度計法)

其餘設備尚在建構中…